Fab Mag : november 2002

 
teri writes killer copy

gorgeous gorgeous